history
  • History

Naam van de stichter: Albert Theodoor Appermont

Datum der stichting 10-01-1958

 

In de zomer van 1957 werd er besloten tot de oprichting van een plaatselijke karabijnschutterij.

Gezien het seizoen te ver gevorderd was,werd er aan twee wedstrijden deel genomen,

o.a. te Munsterbilzen St. Amor en te Rijkhoven.

 

Maar waar een wil is, is een weg.

In de winter van 1957-’58 is dan eindelijk zover.

Op 10-01-’58 start men op met een voorlopig bestuur

Voorzitter: Mathieu Appermont

Ondervoorzitter: Pieter Nulens

Secretaris: Gerard Cardinaels

Schatbewaarder: Martha Steegmans

Materiaalmeester: Albert Appermont

 

Leden:

Gustaaf Appermont

Wim Penders

Michel Theunissen

Gielkens Mad.

Kamiel Raskin

 

Lokaal: Café ‘t Jagershof

 

In het begin diende er wel voor gezorgd te worden dat er wat geld in het laatje kwam !

Zo werd er op 7 maart 1958 een kienavond georganiseerd van 15 reeksen met als hoofdprijs een zetel.

 

Op 27 april 1958 werd de eerste schietwedstrijd in georganiseerdt, met ‘s avonds een bal.

Waarvoor men een korting van 90% op de provinciale belasting ontving.

Op dit bal vond ook de trekking van de een tombola plaats.

 

Met de volgende speech werd deze wedstrijd geopend.

“Geachte dames en heren, beste schutters,In naam der schutterij St. Gertrudis van Beverst ben ik zo vrij U allen van harte welkom te heten op ons eerste schuttersfeest en tevens het eerste schuttersfeest in de gemeente Beverst.

 

Beste schutters, aan U de daad om als fiere en sportieve mensen eerlijk en hard te strijden voor de eerste plaatsen tot vreugd en deugd van ons allen.

Schiet op de klep het maximum, zodoende behaalt U een flink resultaat hetgeen tot eer strekt van U, van uw schutterij en van de gilden in het algemeen.

 

Het woord is aan Mr.Vansichen, de Provinciale Voorzitter der Karabijnschutterijen,

die het feest zal openen met de rangschikking der ploegen mede te delen.

 

Dank U”

 

 

De eerste provinciale titel liet niet lang op zich wachten. Reeds in het jaar 1959 schoot Albert Appermont zich Provinciaal Koning te St. Niklaas Eigenbilzen met 25 schoten.

Dit tot grote vreugde van de jonge beloftevolle gilde, die in 1958 begon in de C reeks en reeds het tweede jaar opklom naar de A reeks.

 

Het volgend seizoen op 15 mei 1960 organiseert de vereniging dus zelf het Provinciaal Koningsschieten gevolgd door een groot koningsbal.

Op deze schieting zal Appermont Albert voor de tweede maal Provinciaal Koning worden en er werd stil gehoopt op een derde titel…

 

En ja, op 14 mei 1961 te St. Jozef Zonhoven was het zover :

Albert schoot zich voor de derde maal KONING.

Het was toen het langste kampioenschap dat ooit werd betwist, want voorheen werden er slechts 20 à 25 kogels geschoten. Nu moest hij er 75 schieten om de titel binnen te halen ! Het was dan ook speciaal want hij werd alzo als eerste Limburgse klepschutter tot Provinciaal KEIZER gekroond!

Albert was hier nog niet tevreden mee en haalde het daarop volgende seizoen

de titel van Provinciaal Kampioen binnen.

Ongenaakbaar als hij was, herhaalde hij ook dat nog eens in 1963 met 180 treffers.

 

Justin Appermont ,“zoon van”, zorgde negen jaar later voor een volgend hoogtepunt op provinciaal vlak. Met het hoogste aantal schoten en wel 665, werd hij op 21 jarige leeftijd op Pinkstermaandag 1970 bij St. Willebrordus Meldert op zijn beurt Provinciaal Koning.

Hij was hiermee de jongste deelnemer die ooit deze titel binnenhaalde en dit met een recordaantal schoten. Een record dat trouwens tot op heden nog steeds stand houdt.

 

De gilde is echter niet alleen als schuttersploeg actief in het Provinciaal Verbond.

Hun gildebroeder en secretaris Gerard Cardinaels neemt er van 1963 tot ’73 deze taak óók op zich waarna hij er nog enkele jaren als schatbewaarder zijn bijdrage leverde.

 

St. Gertrudis neemt tot op heden nog steeds deel aan de provinciale wedstrijden alsook aan nationale en Europese schietingen.